Domů vědomostní soutěž

PostHeaderIcon Připravujeme společně soutěž

VYKOUŠEJTE SI SVÉ ZNALOSTI

(otázky a správné odpovědi z vědomostní soutěže KKSB)

Vratimov:

1.    Vysvětli zkratku OMBS.
(Osada mladých budovatelů socialismu)

3.  Kde v okolí KOSTELA SV.JANA KŘTITELE ve Vratimově jsme mohli číst nápis: 1830 J.W.P?
(Na hřbitově na kamenném kříži, který je jediným pozůstatkem oltáře původního dřevěného kostela.)

5.    Vyjmenuj pět památných stromů ve Vratimově.
(Datyňský hraniční dub, Dub vzpomínkový, Dub tolerance, Lípa Na Příčnici, Lípa vytrvalosti)Horní Datyně:


1.    Jak se jmenuje potok, který protéká Horními Datyněmi a který často odnášel břehy v ULICI VE STRŽI?
(Datyňka)


3.V jakém slohu postavena je KAPLIČKA SV. ANTONÍNA v Horních Datyních?
(Ve slohu barokním.)


5. K čemu před staletími sloužila ULICE K HÁJENCE?
(Byla to stará kupecká cesta.)


Paskov

1.Patrona jaké profese představuje SOCHA SV.FLORIÁNA v Paskově? (Hasičské.)

3.K čemu sloužil PASKOVSKÝ ZÁMEK v posledních letech před svým uzavřením?
(Byla zde léčebna onkologických pacientů)

5. Jak a odkud se údajně dostal původní dřevěný kostel, předchůdce dnešního KOSTELA SV. VAVŘINCE, do Paskova?
(Byl prý přenesen z Metylovic.)


Václavovice

1.Jak zpočátku hned po svém založení získávali místní hasiči peníze na svou činnost?
(Vybavení si pořizovali na splátky a pořádali výlety „ve Forotě“.)

3.Podle čeho dostala RYNINKA své jméno a které pověsti se k ní vztahují? Uveď alespoň jednu.
(Voda z pramene teče do studánky malým korýtkem – ryninkou, k místu se vztahuje pověst o baronu Skrbenském, který zde nešťastnou náhodou zastřelil dítě a dále o střetu mezi císařskými vojáky a Švédy za 30 leté války, Švédi jsou zde údajně pohřbeni.)

5. Kým byl posvěcen základový kámen KOSTELA SV. VÁCLAVA? (Papežem Janem Pavlem II.)


Žabeň:

1.    Který ptačí druh býval typickým obyvatelem Žabně a dnes se tam už nevyskytuje?
(čáp)
3. Co se vyrábí v největší místní továrně a jak se podnik jmenuje?
(celulóza, Biocel)
5. Co bylo postaveno původně na místě KAPLE SV. FLORIÁNA A ŠEBASTIÁNA, k čemu to původně sloužilo?
(jen dřevěná zvonička, svolávala lidi na robotu)


Řepiště:

1.    V jakém slohu byl postaven původně KOSTEL MICHAELA ARCHANDĚLA v Řepištích?
(Ve slohu gotickém.)

3.Co najdeme v KAPLIČCE NA ULICI ZEMĚDĚLSKÁ?
(Sošky sv. Floriána vyrobené místními dětmi)

5. Kudy a kam podle pověsti vedla tajná chodba loupeživého rytíře Gajdoše od historické budovy GAJDULA?
(Prý vedla pod Ostravicí až do paskovského zámku.)

Kaňovice:
1.    Jak se jmenuje místo, kde se pořádají každoročně různé akce, např.stavění májky, smažení vaječiny, fotbal, brukaniáda apod. ?   
(Mezi lesy)

3. Komu je zasvěcena kaplička v Kaňovicích?
(Je zasvěcena sv. Hedvice)

5. Umíte přeložit slova lašského nářečí do spisovné češtiny?
FUTRA
ŠOPA
ŠUFANEK      
(veřeje, kolna, naběračka)       

Šenov

1.Jaká pomůcka se používala dříve na staré škole k nácviku psaní? (břidlicové tabulky a tzv. „kamíčky“)

3.Jaká nejznámější pověst se vztahuje ke KOSTELU PROZŘETELNOSTI BOŽÍ a čeho se týká - stručně?
(Pověst Ohnivá ruka z Kostela Prozřetelnosti Boží popisuje potrestání pýchy hraběnky Antonie Podstatské z Prusínovic, manželky hraběte  Skrbenského – ta nechtěla chodit v kostele kolem obyčejných lidí, tak si nechala postavit zvláštní vchod, během jedné z prvních mší se však nad ní ukázala ohnivá ruka a hraběnka onemocněla a zemřela.)                        

5. Co je to plavín štítnatý a kde ho v Šenově najdeme?
(Je to vzácný druh rostliny, kterou najdeme na jednom ze šenovských rybníků – Košťálovském)


Sedliště:

1. Ve kterém století byl postaven první předchůdce dřevěného KOSTELA VŠECH SVATÝCH v Sedlištích?
(Byl postaven ve 14 st.)

3. Proč se stal HÁJEK poutním místem, za čím tam lidé chodí?
(Místní pramen má prý léčivé účinky.)

5. Jak se původně jmenoval kopec, na kterém se BEZRUČOVA VYHLÍDKA nachází?
(Babí hora)


HISTORIE OBCÍ A REGION SLEZSKÁ BRÁNA

VRATIMOV: Popiš a vysvětli znak Vratimova.
(rádlo-zemědělství, ozubené kolo-hutnictví, role papíru-papírenský průmysl)


PASKOV: Na které dvě části je rozdělena obec Paskov?
(Paskov a Oprechtice)


VÁCLAVOVICE: Jak se jmenuje potok, který protéká středem obce Václavovice?
( Frýdečák)


ŘEPIŠTĚ: Jak se původně jmenovala obec Řepiště?
(Barutov)


KAŇOVICE: Ve kterém století oficiálně vznikla obec Kaňovice?
(Obec Kaňovice oficiálně vznikla na počátku 17 st.)


ŠENOV: Které státy dělila hranice za války, která procházela Šenovem?
(Polsko a později po záboru Německo na straně jedné a Protektorát Čechy a Morava na druhé)


SEDLIŠTĚ: Z jakého slova pochází název obce Sedliště a jaký byl důvod jeho užití v názvu obce?
(Název pochází ze slova sedlo, obec je pojmenována podle svého umístění  mezi kopci – v sedle.)

REGION SLEZSKÁ BRÁNA:

Kolik měst a vesnic má mikroregion Region Slezská brána (RSB) a která to jsou?
(města Vratimov a Šenov a vesnice Paskov, Václavovice, Řepiště, Sedliště, Žabeň a Kaňovice)

Mezi kterými třemi velkými městy se RSB nachází ?
(Ostrava, Havířov, F-M)

Jaká je největší společná investiční akce, kterou SB v současné době uskutečňuje?
(Vybudování páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy)

radní otázky:       

HORNÍ DATYNĚ: K jaké obci náležely Horní Datyně před osamostatněním v 16.st?
(K Václavovicím.)

ŽABEŇ: Podle čeho vznikl název Žabeň?
(Podle žab v okolních lužních lesích.)

VÁCLAVOVICE: Jak se jmenuje potok, který protéká středem obce Václavovice?
( Frýdečák)

 

POZOR!!! DEFINITVNÍ SEZNAM SOUTĚŽNÍCH TÉMAT:

Termín soutěže se blíží, všichni pilně pročítají stránky týmů a hledají informace, které si mají pustit do hlavy. Takže pro jistotu - tady je definitvní seznam soutěžních témat:

DATYŇSKÁ: KAPLIČKA, UL. K HÁJENCE, UL. NA STRŽI, ŠKOLA

MASARYKOVO: OSADA MLADÝCH BUDOVATELŮ SOCIALISMU, KOSTEL SV. JANA KŘTITELE, PAMÁTNÉ STROMY VE VRATIMOVĚ, VRATIMOVSKÉ PAPÍRNY

PASKOV:ZÁMEK PASKOV, KOSTEL SV. VAVŘINCE, SOCHA SV. FLORIÁNA, KAPLE POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

SEDLIŠTĚ: HÁJEK, BEZRUČOVA VYHLÍDKA, KOSTEL VŠECH SVATÝCH, LAŠSKÉ NÁŘEČÍ

ŠENOV:KOSTEL PROZŘETELNOSTI BOŽÍ, STARÁ ŠKOLA, ŠENOVSKÉ RYBNÍKY, ŠENOV ZA VÁLKY

KAŇOVICE: KAPLIČKA SV. HEDVIKY, POMNÍK PADLÝM, KAPLIČKA NA ZÁVRŠÍ, MEZI LESY

VÁCLAVOVICE: RYNINKA, KOSTEL SV. VÁCLAVA, HASIČSKÁ ZBROJNICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŽABEŇ: PAMÁTNÝ STROM, RYBNÍK U SUDRA, KAPLE SV. FLORIÁNA A ŠEBESTIÁNA, BIOCEL

ŘEPIŠTĚ: KOSTEL SV. MICHAELA ARCHANDĚLA, KAPLE SV. ANEŽKY ČESKÉ NA ULICI LESNÍ, KAPLE SV. FLORIÁNA NA ULICI ZEMĚDĚLSKÉ, GAJDULA

...a jak bude soutěž probíhat?

Z těchto témat se s každým týmem dohodneme na třech různě obtížných otázkách, na které pak budou vaši zástupci odpovídat ve třech kolech soutěže. Po nich bude následovat e-puzzle - soutěžící budou postupně odkrývat kousky obrázku některé z pamětihodností Slezské brány (viz fotky z kalendáře) a pokusí se co nejrychleji uhodnout, o které místo a obec jde. Na závěr proběhne poslední kolo otázek - bude se týkat jednotlivých obcí a Regionu Slezská brána, takže si prostudujte i info o obcích, které má každý tým na svých stránkách.

Otázky budou zodpovídat soutěžící postupně, každý si vždy, když na něj přijde řada, vybere obec a otázku za 1,3 nebo 5 bodů. Pozor, otázky za 5 bodů budou těžké! Samozřejmě, nemůžete si vybrat otázku týkající se vaší obce.

Moderátor otázku přečte a zároveň ji všichni uvidí na plátně. Na každou odpověď bude časový limit, pokud odpovíte správně, body se vám přičtou. Pokud ne, nic neztrácíte ani nezískáváte.

Puzzle budou luštit zvlášť soutěžící z prvního a druhého stupně. Jednou během soutěže si můžete také vyžádat nápovědu od svého poradce - seniora.

A vaši přátelé a kolegové u toho mohou být s vámi - vše se bude přenášet streamem na www.mestaobcezive.cz !

 

CO MUSÍME UDĚLAT MY - INFO PRO TÝMY:

 

1. Připravíme stručný popis obce - datum vzniku, počet obyvatel atd. Stačí dvě - tři věty.

2. Vybereme ze své plánované trasy čtyři místa - nejlépe různého typu (např. kaplička, pramen, vyhlídka, továrna).

3. Tato místa popíšeme - asi tak jeden odstavec ke každému. Můžeme přidat fotky nebo obrázky.

4. Všechny tyto informace dáme na webové stránky svého týmu nejpozději do konce března.

5. Mrkneme se na stránky ostatních týmů a pozorně pročteme jejich info.

6. Pozorně prostudujeme kalendář Slezské brány na rok 2010 - hlavně obrázky!

7. Vybereme 3 zástupce týmu, kteří si toho pamatují nejvíce, a vyšleme je 29.4. do Vratimova.

8. A pak už jen držíme pěsti a těšíme se na Prahu!

 

HODNĚ ŠTĚSTÍ!

 

 

ZKOUŠKA  VAŠICH ZNALOSTÍ

ANEB

CO VÍME O REGIONU SLEZSKÁ BRÁNA

 

1. Kolik měst a vesnic má mikroregion Region Slezská brána (RSB) a která to jsou?

2. Kde se nachází sídlo RSB?

3. Jak se jmenují tři dřevěné církevní budovy v RSB a kde se nacházejí?

4. Do kterého regionu a euroregionu patří RSB?

5. Kolik dalších mikroregionů patří do regionu Beskydy a které to jsou?

6. Mezi kterými třemi velkými městy se RSB nachází ?

7. Jakou rozlohu má RSB a kolik tisíc obyvatel v něm žije?

8. Jaká je největší společná investiční akce, která se připravuje, a které města a obce na ní spolupracují?

9. Na území kterých historických šlechtických panství se RSB nachází?

10. Které další regiony a euroregiony kromě Beskyd se nacházejí v Moravskoslezském kraji?

 

 

 

odpovědi:
1. města Vratimov a Šenov a vesnice Paskov, Václavovice, Řepiště, Sedliště, Žabeň a Kaňovice
2. Šenov
3. Kostel Všech Svatých v Sedlištích, kostel sv. Michaela Archanděla v Řepištích, kaple sv. Anežky v Řepištích- Rakovci
4. Region Beskydy, Euroregion Beskydy
5. Zájmové sdružení Beskydy - Frýdlantsko, Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, Sdružení obcí povodí Morávky , Sdružení obcí okolí Žermanické a Těrlické přehrady, Sdružení obcí povodí Stonávky, Sdružení obcí Frýdecko-Místecka
6. Ostrava, Havířov, F-M
7. rozloha cca 72 km 2, počet obyvatel - cca 22 tisíc
8. Vybudování (páteřní) cyklostezky Ostrava - Beskydy, podílí se Vratimov,  Řepiště,  Paskov, Žabeň (Sviadnov)
9. Šenov, Paskov, Frýdek
10. Těšínské Slezsko, Silesia, Praděd

 

Aktualizováno (Pondělí, 03 Květen 2010 09:59)

 
08.jpg
Anketa
Používáte GPS navigaci ?
 
Přihlášení
Banner